Start Informacje formalne
Informacje formalne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 07 Marzec 2002 09:00

Nasze aktualne konto bankowe, na które należy kierować wszelkie wpłaty:

Klub Oyama Karate Lublin

20-214 Lublin, ul. Montażowa 16

PKO BP S.A. I O/Lublin

78-1020-3147-0000-8702-0042-2972

78102031470000870200422972

(wersja numeru konta do szybkiego skopiowania i wklejenia do formularza przelewu w banku internetowym)

 

 UWAGA: Wpłaty powinny być opisane a opis powinien zawierać informacje:

  • za kogo - imię i nazwisko ćwiczącego (nie rodzica),
  • kod grupy - wykaz kodów poniżej
  • za co - wpisowe, składka członkowska lub rata składki (przy płatnościach miesięcznych lub semestralnych), egzamin, obóz itp.,
  • za jaki okres - miesiąc+rok lub rok.

Przykład opisu wpłaty: Jan Kowalski 30S rata skł. III.2017

W przypadku innego opisu wpłaty niż wskazany:

  • potwierdzenie wpłaty całej składki lub raty semestralnej należy dostarczyć instruktorowi w terminie określonym na zebraniu organizacyjnym danej grupy.
  • potwierdzenie wpłaty miesięcznej raty należy dostarczać do 10 dnia każdego miesiąca.

Wykaz kodów:

3P - grupa początkująca SP 3 

22P - grupa początkująca SP 22

27P - grupa początkująca SP 27

43P - grupa początkująca SP 43

4S - grupa średnio zaawansowana SP 4

27S - grupa średnio zaawansowana SP 27

30S - grupa średnio zaawansowana SP 30

15Z - grupa zaawansowana Gimnazjum 15

7Z - grupa zaawansowana dziecięca Gimnazjum 7 

7ZD - grupa zawodnicza dziecięca Gimnazjum 7

7ZI - grupa zawodniczo instruktorska Gimnazjum 7

7D - grupa dorosłych Gimnazjum 7

MO - grupa w Motyczu

RD - grupa w Radawcu Dużym

ZT - grupa w Zemborzycach Tereszyńskich

ST - grupa w Stasinie

 

UWAGA!!

Zgodnie z regulaminem płatności składki członkowskiej z dnia 11.11 2010 r. z późn. zm., kto nie dokona wpłaty raty miesięcznej w terminie do 10 dnia każdego miesiąca opłaca składkę w kwocie podstawowej (bez zniżek) 100 złotych. Niedokonanie płatności do 20 dnia miesiąca powoduje zawieszenie w prawach członka, skutkujące odsunięciem od zajęć treningowych.

 

Zmieniony: Środa, 06 Czerwiec 2018 11:48