Start Kontakt z nami
Kontakt z nami
Informacje formalne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 07 Marzec 2002 09:00

Konto bankowe, na które należy kierować wszelkie wpłaty:

Klub Sportowy Budokai Lublin

20-214 Lublin, ul. Montażowa 16

PKO BP S.A. I O/Lublin

78-1020-3147-0000-8702-0042-2972

78102031470000870200422972

(wersja numeru konta do szybkiego skopiowania i wklejenia do formularza przelewu w banku internetowym)

 

 UWAGA: Wpłaty powinny być opisane a opis powinien zawierać informacje:

  • za kogo - imię i nazwisko ćwiczącego (nie rodzica),
  • kod grupy - wykaz kodów poniżej
  • za co - wpisowe, składka członkowska lub rata składki (przy płatnościach miesięcznych lub semestralnych), egzamin, obóz itp.,
  • za jaki okres - miesiąc+rok lub rok.

Przykład opisu wpłaty: Jan Kowalski 30-1 rata skł. III.2019

W przypadku innego opisu wpłaty niż wskazany:

  • potwierdzenie wpłaty całej składki lub raty semestralnej należy dostarczyć instruktorowi w terminie określonym na zebraniu organizacyjnym danej grupy.
  • potwierdzenie wpłaty miesięcznej raty należy dostarczać do 10 dnia każdego miesiąca.

Wykaz kodów

22-1 - grupa początkująca SP 22 

27-3 - grupa zaawansowana SP 27

30-1 - grupa początkująca SP 30

30-2 - grupa średnio zaawansowana SP 30

57-1 - grupa początkująca SP 57

57-2 - grupa średnio zaawansowana SP 57

57-3 - grupa zawodnicza dziecięca SP 57

57-4 - grupa zawodniczo instruktorska SP 57

57-5 - grupa dorosłych SP 57

UWAGA!!

Zgodnie z regulaminem płatności składki członkowskiej z dnia 11.11 2010 r. z późn. zm., kto nie dokona wpłaty raty miesięcznej w terminie do 10 dnia każdego miesiąca opłaca składkę w kwocie podstawowej (bez zniżek) 120 złotych. Niedokonanie płatności do 20 dnia miesiąca powoduje zawieszenie w prawach członka, skutkujące odsunięciem od zajęć treningowych.

 

Zmieniony: Środa, 08 Kwiecień 2020 14:29
 
Kontakt z nami PDF Drukuj Email
Wpisany przez Webmaster   
Czwartek, 07 Marzec 2002 09:00

Klub Sportowy BUDOKAI Lublin

ul. Montażowa 16 lok 10

20-214 Lublin

E-mail: koklublin.lublin.pl

 

* Brak stałych godzin funkcjonowania biura, najpewniejszy kontakt telefoniczny na numery instruktorów podane >>TUTAJ<<.

 

 

 

 

Zmieniony: Czwartek, 20 Czerwiec 2019 23:24